TiretruckIntertrade ศูนย์จำหน่ายยางรถบรรทุก ยางรถตัก ยางรถเครน ยางรถการเกษตรและยางรถอุตสาหกรรมทุกชนิด

 •  
  977 mm. 244 mm. 14 PR OTANI
  105 psi. 3840 kgs. mm. 6.50 Inch

  รายละเอียดยาง
  ชนิด
  สำหรับ
  ยี่ห้อ
  ดอกยาง
  ขนาดยาง
  การใช้งาน


  : ผ้าใบ
  : รถบด
  : OTANI
  : C-11
  : 8.25-20
  : ระยะทางใกล้

   

  ตำแหน่งล้อ

  คุณสมบัติพิเศษ