•  
  1012 mm. 390 mm. 12 PR OTANI
  60 psi. 4170 kgs. 19 mm. 12.25 Inch

  รายละเอียดยาง
  ชนิด
  สำหรับ
  ยี่ห้อ
  ดอกยาง
  ขนาดยาง
  การใช้งาน


  : ผ้าใบ
  : รถดั๊มพ์เปอร์
  : OTANI
  : RK-214
  : 15-19.5
  : ระยะทางใกล้

   

  ตำแหน่งล้อ

  คุณสมบัติพิเศษ
  สำหรับยางรถตัก , ยางรถดั๊มพ์เปอร์ , ยางรถ JCB , ยางรถตักล้อยาง