•  
  1072 mm. 279 mm. 16 PR DEESTONE
  125/830 kpa. 3150 kgs. 15.0 mm. 8.25 Inch

  รายละเอียดยาง
  ชนิด
  สำหรับ
  ยี่ห้อ
  ดอกยาง
  ขนาดยาง
  การใช้งาน


  : เรเดียล
  : รถบรรทุก
  : DEESTONE
  : SV401
  : 11R22.5
  : ระยะทางใกล้-ไกล

   

  ตำแหน่งล้อ

  คุณสมบัติพิเศษ
  สำหรับยางเรเดียลรถบรรทุก ยางรถบรรทุกใหญ่ ยางรถหัวลาก ยางรถลากเทรลเลอร์ ยางรถพ่วง18ล้อ ยางพ่วงหางลากเทรลเลอร์ ยางรถลากตู้คอนเทนเนอร์