•  
  30.6 inch. 9.5 inch. 10 PR DEESTONE
  psi/kPa. kgs/lbs. 14 mm. Inch

  รายละเอียดยาง
  ชนิด
  สำหรับ
  ยี่ห้อ
  ดอกยาง
  ขนาดยาง
  การใช้งาน


  : ผ้าใบ
  : รถเทรลเลอร์
  : DEESTONE
  : D902
  : 9.50-16.5
  : ระยะทางใกล้-ไกล

   

  ตำแหน่งล้อ

  คุณสมบัติพิเศษ
  ยางสำหรับรถลาก-จูง ยางรถเทรลเลอร์ ยางรถลากเรือ ยางรถบ้าน
  Trailer , Boat Trailer , Mobile Home