TiretruckIntertrade ศูนย์จำหน่ายยางรถบรรทุก ยางรถตัก ยางรถเครน ยางรถการเกษตรและยางรถอุตสาหกรรมทุกชนิด


 • ยางรถการเกษตร 7.50-18 8PR TT F-33 OTANI

  คุณสมบัติของยาง

  สำหรับรถการเกษตร
  รถไถ รถไถนา และแทรกเตอร์
  For : Agricultural Tractor

  รายละเอียดของยาง
  860 mm. 210 mm. 8 PR OTANI
  59 psi 875 kgs. 20 mm. 5.50 Inch