• ยางรถการเกษตร 7.50-18 8PR TT T-22 OTANI


  คุณสมบัติของยาง

  สำหรับรถการเกษตร
  รถไถ รถไถนา และแทรกเตอร์
  For : Agricultural Tractor

  รายละเอียดของยาง
  864 mm. 220 mm. 8 PR OTANI
  55 psi 875 kgs 20 mm. 5.50 Inch