•  
  mm. mm. 4 PR DURO
  psi/kPa. kgs/lbs. mm. Inch

  รายละเอียดยาง
  ชนิด
  สำหรับ
  ยี่ห้อ
  ดอกยาง
  ขนาดยาง
  การใช้งาน


  : ผ้าใบ
  : รถเทรลเลอร์
  : DURO
  : HF228
  : 4.00-10
  : ระยะทางใกล้-ไกล

   

  ตำแหน่งล้อ

  คุณสมบัติพิเศษ
  ยางสำหรับรถลาก-จูง ยางรถเทรลเลอร์ ยางรถลากเรือ ยางรถบ้าน
  Trailer , Boat Trailer , Mobile Home