•  
  1617 mm. 498 mm. 3* PR TRIANGLE
  psi. kgs/lbs. 26.0 mm. 13.00/2.5 Inch

  รายละเอียดยาง
  ชนิด
  สำหรับ
  ยี่ห้อ
  ดอกยาง
  ขนาดยาง
  การใช้งาน


  : เรเดียล
  : รถเครน
  : TRIANGLE
  : TB589
  : 505/95R25
  : ระยะทางใกล้-ไกล

   

  ตำแหน่งล้อ

  คุณสมบัติพิเศษ
  ยางสำหรับรถเครนแบบ All Terrain Crane สามารถใช้งานบนท้องถนนในระยะทางไกลได้