•  
  1590 mm. 625 mm. ALLIANCE
  46/317 psi/kPa. 5450/12000 kgs/lbs. mm. 20.00 Inch

  รายละเอียดยาง
  ชนิด
  สำหรับ
  ยี่ห้อ
  ดอกยาง
  ขนาดยาง
  การใช้งาน


  : เรเดียล
  : ยางรถไถ
  : ALLIANCE
  : 360 R-1W
  : 620/75R26
  : ระยะทางใกล้

   

  ตำแหน่งล้อ

  คุณสมบัติพิเศษ
  ยางรถตักล้อยาง ยางรถตักเทหน้า ยางรถตักหน้าขุดหลัง ยางรถตัก JCB,JCC ยางรถเหมือง

  For : Loader&Dozer EarthMover and SkidSteerLoader