•  
  670 mm. 203 mm. - FIRESTONE
  65/450 psi/kPa. 950/2095 kgs/lbs. mm. 5.50 Inch

  รายละเอียดยาง
  ชนิด
  สำหรับ
  ยี่ห้อ
  ดอกยาง
  ขนาดยาง
  การใช้งาน


  : เรเดียล
  : รถปิคอัพ,รถตู้
  : FIRESTONE
  : CV9000
  : 195R14C
  : ระยะทางใกล้-ไกล

   

  ตำแหน่งล้อ

  คุณสมบัติพิเศษ
  ยางรถกระบะอเนกประสงค์ เพื่อการใช้งานหลากหลาย วัตถุประสงค์ เหมาะสำหรับรถกระบะ รถตู้ และรถแวน เพื่อการใช้งานทุกสภาพถนน เกาะถนนดีเยี่ยม ทนทาน ไม่บวมล่อน

  คุณสมบัติเด่น

  1. รีดน้ำเป็นเยี่ยม
  2. ให้ความนุ่มนวลขณะขับขี่
  3. ความเงียบขณะขับขี่

  ยางสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์