•  
  mm. mm. 3* PR TECHKING
  psi. kgs/lbs. 26.5 mm. 11.25/2.0 Inch

  รายละเอียดยาง
  ชนิด
  สำหรับ
  ยี่ห้อ
  ดอกยาง
  ขนาดยาง
  การใช้งาน


  : เรเดียล
  : รถเครน
  : TECHKING
  : ETGC
  : 455/95R25
  : ระยะทางใกล้-ไกล

   

  ตำแหน่งล้อ

  คุณสมบัติพิเศษ
  ยางสำหรับรถเครนแบบ All Terrain Crane สามารถใช้งานบนท้องถนนในระยะทางไกลได้