TiretruckIntertrade ศูนย์จำหน่ายยางรถบรรทุก ยางรถตัก ยางรถเครน ยางรถการเกษตรและยางรถอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • ขนาดยางรถไถและยางรถแทรกเตอร์ Firestone ที่สามารถใช้งานทดแทนกันได้

  พูดถึงเรื่องของยางรถการเกษตร ยางรถไถ และยางรถแทรกเตอร์ ท่านผู้ใช้งานส่วนใหญ่เลือกใช้รถไถและรถแทรกเตอร์ยี่ห้อที่มีการใช้งานแพร่หลายทั่วไป เช่นรถไถนา และรถแทรกเตอร์ Kubota ซึ่งเมื่อผ่านการใช้งานจนครบอายุการใช้งานยางรถไถ หรือรถแทรกเตอร์ของท่านแล้ว ท่านสามารถหาซื้อและเปลี่ยนยางเส้นใหม่ได้สะดวก มีให้เลือกมากมายไม่ยากเย็น แต่ยังมีกลุ่มผู้ใช้งานบางกลุ่มที่ใช้งานรถไถและรถแทรกเตอร์ประเภทรถมือสอง ซึ่งจะนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ รถเหล่านี้อาจมีขนาดยางที่ผิดแปลกไปจากขนาดยางที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการหาขนาดยางที่ตรงตามสเปคของขนาดยางเดิม

  บทความนี้จึงพูดถึงขนาดยางรถไถ และยางรถแทรกเตอร์เทียบเท่าซึ่งมีขนาดยาง และซีรี่ย์แตกต่างจากสเปคขนาดยางเดิม แต่สามารถนำมาใช้งานทดแทนกันได้ ด้วยอัตราส่วนความสูงของยางที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน แต่อาจมีหน้ากว้างของยางแตกต่างกัน ก็สามารถนำมาใช้งานทดแทนกันได้ แต่ท่านต้องเลือกยางที่มีขนาดความสูงโดยรวมใกล้เคียงขนาดยางเดิมให้มากที่สุด เนื่องจากยางรถมีความสัมพันธ์กับระบบการขับเคลื่อนของรถไถ เพราะรถประเภทนี้จะมีระบบการขับเคลื่อนแบบสี่ล้อ หรือ 4WD ฉะนั้นรอบในการหมุนของล้อ หรือการขับเคลื่อนระหว่างล้อหน้าและล้อหลังจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน หากท่านเปลี่ยนยางที่ไม่ถูกขนาดแล้ว จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบส่งกำลังของล้อ ทำให้ระบบส่งกำลังเสียหายได้ และล้อยางที่มีความสัมพันธ์กับรอบก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนทำให้เกิดความเสียหายในส่วนอื่นด้วยเช่นกัน

  เราจึงนำเสนอบทความเกี่ยวกับ ขนาดยางทดแทน ประเภทยางรถการเกษตร ยางรถไถ และยางรถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ Firestone เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้งานให้ถูกต้อง

  Tire Size (ขนาดยางมาตรฐาน) Equivalent Tire Size (ขนาดยางเทียบเท่า)
  900/60R32 35.5LR32
  480/85R34 18.4R34
  420/85R38 16.9R38
  480/80R38 18.4R38
  520/85R38 20.8R38
  480/80R42 18.4R42
  520/85R42 20.8R42
  420/85R26 16.9R26
  340/85R28 13.6R28
  380/85R28 14.9R28
  420/85R28 16.9R28
  380/85R30 14.9R30
  420/90R30 16.9R30
  380/85R34 14.9R34
  480/80R46 18.4R46
  520/85R46 20.8R46
  460/85R30 18.4R30
  280/85R24 11.2R24
  320/85R24 12.4R24
  380/85R24 14.9R24
  420/85R24 16.9R24
  320/85R28 12.4R28
  420/85R30 16.9R30
  420/85R34 16.9R34
  460/85R34 18.4R34
  460/85R38 18.4R38
  460/85R42 18.4R42
  320/85R38 12.4R38
  320/85R34 12.4R34
  320/90R42 12.4R42
  320/90R46 12.4R46
  380/90R46 14.9R46
  340/85R24 13.6R24
  480/80R30 18.4R30
  800/65R32 30.5LR32
  380/80R38 14.9R38
  320/90R54 12.4R54
  380/85D24 14.9-24
  290/85D38 11.2-38
  IF240/80R15 9.5LR15
  IF265/85R15 10.00R15
  IF280/70R15 11LR15
  265/70D16.5 10-16.5
  305/70D16.5 12-16.5
  355/70D17.5 14-17.5
  215/70D15 27X8.50-15
  260/65D15 27X10.50-15
  390/60D15 31X15.50-15
  265/70D16.5 10-16.5
  305/70D16.5 12-16.5
  330/55D16.5 31X13.00-16.5
  395/55D16.5 33X15.50-16.5
  385/65D19.5 15-19.5
  445/65D19.5 18-19.5
  445/65D22.5 18-22.5

  ยางรถอุตสาหกรรมการเกษตร , ยางรถการเกษตร , ยางรถไถ , ยางรถไถนา , ยางรถแทรกเตอร์ , ยางรถไถ Ford , ยางรถไถ Kubota , ยางรถไถ Iseki , ยางรถแทรกเตอร์ NewHolland และยางรถการเกษตรทุกยี่ห้อ ทุกประเภท

  ยางอุตสาหกรรมการเกษตร (Industrial Agricultural Tire)

  11L-15, 11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3, 11L-16, 380/55-17, 14.9-24, 16.9-24, 17.5L-24, 18.4-24, 19.5L-24, 21L-24, 16.9-28

  ยางรถไถ (Agricultural Tire)

  3.50-6, 4.00-6, 13X5.00-6, 3.50-7, 4.00-7, 3.50-8, 4.00-8, 4.00-9, 16X6.50-8, 4.00-10, 4.50-10, 5.00-10, 6.50-10, 23x10-10, 4.00-12, 5.00-12, 6.00-12, 6-12, 23X8.50-12, 23X10.5-12, 26X12.0-12, 5.00-13, 5.60-13, 5.00-14, 6.00-14, 6.50-14, 7.00-14, 3.50-15, 5.00-15, 10.0/75-15.3, 10.0/80-15.3, 4.00-16, 5.00-16, 5.50-16, 6.00-16, 6.50-16, 7.00-16, 7.50-16, 8.00-16, 8.25-16, 9.00-16, 9.5-16, 10.00-16, 11.00-16, 12.4-16, 5.50-17, 6.00-18, 7.50-18, 8.00-18, 4.00-19, 6.00-19, 6.50-20, 7.50-20, 9.5-20, 11.2-20, 16/70-20, 8.3-22, 9.5-22, 9.5-24, 11.2-24, 12.4/11-24, 12.4-24, 13.6-24, 14.9-24, 16.9-24, 16.5/85-24, 15.5/80-24, 13.6-26, 14.9-26, 18.4-26, 23.1-26, 12.4/11-28, 12.4-28, 16.9/14-28, 16.9-28, 18.4/15-28, 18.4-28, 16.9/14-30, 16.9-30, 18.4/15-30, 18.4-30, 23.1-30, 12.4-32, 14.9-34, 16.9/14-34, 16.9-34, 18.4/15-34, 18.4-34, 13.6-38, 14.9-38, 15.5-38, 16.9-38, 18.4/15-38, 18.4-38, 20.8-38, 24.5-32, 23.1-26, 28L-26, 18.4-42

  กระทะรถไถ

  15-30 FORD 15-30 JDEERE 10-24 CARARO 5,6,8,10 รู 11”x26” 10”x28” 5.5”x16”

  ลิ้งค์สำหรับยางรถไถ แทรกเตอร์ อุตสาหกรรมการเกษตร

  27x9.50-15 10.00-15 10.00-16 10.5/80-18 10/75-15.3 11-32 11-38 11.00-16 11.2-20 11.2-24 11.2-28 11.2-38 11.5/80-15.3 11L-14 11L-15 11L-16 12-38 12.00-18 12.4-24 12.4-28 12.4-32 12.4/11-28 12.5/80-15.3 12.5/80-18 12.5L-15 12.5L-16 13-20 13.0/65-18 13.6-24 13.6-28 13.6-38 13.6/12-38 13x5.00-6 14.5/75-16.1 14.9-24 14.9-26 14.9-28 14.9-30 15.5-24 15.5-38 15.5/80-24 16.5/85-24 16.9-24 16.9-28 16.9-30 16.9-34 16.9-38 16/70-20 16x6.50-8 17.5L-24 18.4-24 18.4-26 18.4-30 18.4-34 18.4-38 18.4-42 18.4/15-30 19.5L-24 20.8-38 20.8-42 21L-24 23.1-26 23x10.50-12 23x8.50-12 26x12.00-12 26x9.5-12 28L-26 3.50-5 3.50-6 3.50-7 3.50-8 31x9.5-16 380/55-17 4.00-10 4.00-12 4.00-14 4.00-15 4.00-16 4.00-19 4.00-6 4.00-8 4.00-9 4.00/60-15.5 4.50-16 405/70-20 405/70-24 5-12 5-14 5.00-10 5.00-15 5.00-16 5.50-16 5.60-13 5.90-15 6-14 6-16 6.00-12 6.00-14 6.00-16 6.50-10 6.50-14 6.50-16 6.50-20 6.70-15 6.90/6.00-9 7-14 7-16 7.00-12 7.50-15 7.50-16 7.50-18 7.50-20 7.5L-15 7.60-15 8-16 8.3-20 8.3-24 9.00-16 9.00-20 9.5-16 9.5-20 9.5-24 9.5L-14 9.5L-15  

  จำหน่ายทุกยี่ห้อ อาธิเช่น ยาง AUFINE , ADVANCE , DEESTONE , DURO , BKT , BRIDGESTONE , ARMOUR , SHUNGIN , VEE RUBBER , DOUBLE COIN , OASIS , SAMSON , OTANI , HANKOOK , AEOLOUS , CONTINENTAL , MICHELIN , EXCEL , NAGANO , SIAMES , AMS และอื่นๆอีกมากมาย

  ชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tiretruckintertrade.com/

  บทความต่างๆเกี่ยวกับยางรถยนต์และบทความน่ารู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์

  FANPAGE : https://www.facebook.com/tiretruckcenterintertrade

  EMAIL : PONGME@HOTMAIL.COM , SALES@TIRETRUCKINTERTRADE.COM

  TEL. : 053-510068 , 083-0938048 , 094-7201988   FAX : 053-510068  จำหน่ายยางรถทุกขนาด

  ยางเรเดียล ยางรถบรรทุก
  165R13, 155/70R12, 155/70R12, 175/70R13, 185/70R13, 185/70R14, 185/65R14, 205/65 R15, 195/60 R15, 195/65R15, 195R14C, 235/75R15, 205/70R15C, 215/70R15C, 215/70R15 C, 225/70R15, 245/70R16, 30X9.5R15, 31X10.5R15, 195R14C, 205R14C, 265/70R16, 205/45R17, 215/45R17

  ยางรถบรรทุกเล็ก-กลาง (Light Truck)
  6.00-14, 6.50-14, 6.50-15, 7.00-15, 7.50-15, 8.25-15, 9.00-15, 10.00-15, 6.50-16, 7.00-16, 7.50-16, 8.25-16, 9.00-16, 10.00-16, 11.00-16, 6.50-20, 7.00-20, 7.50-20

  ยางรถบรรทุกเล็ก-กลาง (Light Truck Radial)
  7.50R15, 10.00R15, 6.50R16, 7.00 R 16, 7.50 R 16, 7.50 R 16, 8.25 R 16, 9.00R16, 10.00R16, 11.00R16, 9.5R17.5, 215/75R17.5, 225/75R17.5, 235/75R17.5, 245/75R17.5, 245/70R19.5, 245/75R19.5, 265/75R19.5

  ยางรถโดยสารและยางรถบรรทุกใหญ่ (Bus & Truck Tire)
  8.25-20, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20, 13.00-20, 14.00-20, 11.00-22, 12.00-24

  ยางเรเดียลรถโดยสารและยางรถบรรทุกใหญ่ (Truck and Bus Radial)
  9.00R20, 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 13.00R20, 14.00R20, 11.00R22, 11R22.5, 275/70 R 22.5, 275/80R22.5, 295/75R22.5, 12R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5, 425/65R22.5, 12.00R24, 11R24.5, 285/75R24.5

  ยางรถตักเล็ก (Skid Steer Tire), รถตักล้อยาง komatsu, รถตัก JCB, รถตักเอวอ่อน, รถตักดิน, อะไหล่รถตัก, รถแม็คโคร, รถขุด, รถขุดล้อยาง, รถตักหน้าขุดหลัง, รถขุดดิน, รถขุด komatsu, รถขุด kobelco, รถขุดเล็ก, รถแบคโฮ, รถตักล้อยาง
  5.70-12, 23x8.50-12, 5.50-15, 7.50-15, 27x10.50-15, 27x8.50-15, 10-15, 12/65-15, 125/65-15, 27x10.50-15, 31x15.50-15, 33x12.50-15, 125/70-16, 14.0/65-15, 12.5/70-16, 15.5/60-16, 15.0/55-17, 15.0/55-17 (380/55-17), 10-18, 10.5/80-18 ,12.0/12.5-18, 12.5/80-18, 12.0/12.5-18, ,15.5/60-18, 15.5/70-18, 10-16.5 NHS,12-16.5 NHS, 14-17.5 NHS, 15-19.5 NHS, 16.0/70-20 (405/70-20), 42x17-20, 17.5/65-20, 14.9-24, 16/70-24 (405/70-24), 500/60-22.5 (161A8/149A6)

  ยางรถตัก (Loader Tire)
  16.9-24, 12.00-24, 13.00-24, 14.00-24, 16.9-24, 18.4-24, 19.5L-24, 16.00-24, 16.00-25, 15.5-25, 17.5-25, -25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25, 18.00-25, 21.00-25, 18.4-26, 16.9-28, 29.5-29, 18.00-33, 35/65-33, 21.00-35, 24.00-49, 27.00-49, 45/65-45, 50/65 -51, 65/60-51, 30.00-51, 55.5/80-57, 65/65-57

  ยางรถเกรด (Grader Tire)
  10.5/80-18, 12.5/80-18, 8.25-20, 12.00-20, 13.00-20, 14.00-20, 500/60-22.5, 600/50-22.5, 710/40-22.5, 18-22.5, 13.00-24, 14.00-24, 16.00-24, 16.00-25, 15.5-25, 17.5-25, 18.00-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 18.4-26, 385/95R24 (14.00R24), 385/95R25 (14.00R25), 445/95R25 (16.00R25), 445/95R24 (16.00R24), 505/95R25 (18.00R25), 445.80R25 (17.5R25), 525/80R25 (20.5R25), 23.5R25, 26.5R25

  ยางสำหรับรถเครื่องจักรกล (Earthmover Tire)
  14.00-24, 16.00-25, 18.00-25, 18.00-33, 21.00-25, 33/65-33, 21.00-35, 24.00-35, 33.25-35, 37.5-39, 40/65-39, 41.25/70-39, 45/65-45, 24.00-49, 27.00-49, 30.00-51, 50/65-51, 65/60-51, 55.5/80-57, 65/65-57

  ยางรถเครน (Crane Tire)
  12.00-20, 13.00-20, 14.00-20, 13.00-24, 14.00-24, 16.00-24, 16.00-25, 18.00-25, 20.00-25, 23.00-25, 26.5-25, 385/95R24 (14.00R24), 385/95R25 (14.00R25), 445/95R25 (16.00R25), 445/95R24 (16.00R24), 505/95R25 (18.00R25), 445/80R25 (17.5R25), 525/80R25 (20.5R25), 23.5R25, 26.5R25, 17.5R29

  ยางรถบดถนนและสั่นสะเทือน (Compactor Tire)
  95/65-15, 7.50-15, 7.50-16, 8.25-20, 9.00-20, 11.00-20, 12.00-20, 14/70-20 15.00-20, , 13.00-24, 23.1-26

  ยางอุตสาหกรรมการเกษตร (Industrial Agricultural Tire)
  11L-15, 11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3, 11L-16, 380/55-17, 14.9-24, 16.9-24, 17.5L-24, 18.4-24, 19.5L-24, 21L-24, 16.9-28

  ยางตันรถยก (Solid Tire) ยางลมรถยก, ยางลมโฟกลิฟ
  3.50-5, 4.00-8, 2.00-8, 5.00-8, 15x4.50-8, 16x6-8, 18x7-8, 16x5-9, 6.00-9, 21x8-9, 140/55-9, 200/50-10, 6.50-10, 23x9-10, 4.50-12, 7.00-12, 23x10-12, 27x10-12, 8.25-12, 2.50-15, 3.00-15, 5.50-15, 7.00-15, 355/65-15, 7.50-15, 8.15-15 (28x9-15), 8.25-15, 28x12.5- 15, 32x12.1-15, 300-15, 30x10-18, 30x10-20, 7.50-16, 9.00-16, 8.25-20, 9.00-20, 10.00-20, 12.00-20, 12.00-24, 13.00-24, 14.00-24, 14.00-25, 16.00-25, 18.00-25, 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25, 15x4-8, 16x5-10.5, 16x6-10.5, 15.5-11.25, 16.25-11.25, 16.25x6-11.25, 18x6-12.15, 18x7-12.125, 21x7-15, 21x8-15, 22x2-16, 22x14-16, 28x10-22, 40x16-30, 250x105-170, 9.5-5, 10.5x6-5, 10x5-6.1875, 10x3-6.25, 10x4-6.25, 10x6-6.25, 10x7-6.25, 11x4-6.5, 12x3.5-8, 12x4-8, 12x5-8, 13.3.5-8, 13x4.5-8, 13x5-8, 13.5x4.5-8 14x4.5-8, 16.25x5-11.25, 16.25x6-11.25, 16.25x7-11.25, 16x4-12.125, 16x5-12.125, 17x5-12.125, 17x6-12.125, 17x5-12.125, 17x6-12.125, 18x5-12.125, 18x6-12.125, 18x7-12.125, 18x8-12.125, 18x9-12.125,20x8-15, 20x9-15, 8x2/1.20, 10x2/1.20, 10x3/1.20, 28x12.5-15/9.75, 30x10-20/7.5, 31x10-20/7.5, 33x12-20/7.5, 33x10.75-20/7.5

  ยางรถไถ (Agricultural Tire)
  3.50-6, 4.00-6, 13X5.00-6, 3.50-7, 4.00-7, 3.50-8, 4.00-8, 4.00-9, 16X6.50-8, 4.00-10, 4.50-10, 5.00-10, 6.50-10, 23x10-10, 4.00- 12, 5.00-12, 6.00-12, 6-12, 23X8.50-12, 23X10.5-12, 26X12.0-12, 5.00-13, 5.60-13, 5.00-14, 6.00-14, 6.50-14, 7.00-14, 3.50-15, 5.00-15, 10.0/75-15.3, 10.0/80-15.3, 4.00-16, 5.00-16, 5.50-16, 6.00-16, 6.50-16, 7.00-16, 7.50-16, 8.00-16, 8.25-16, 9.00-16, 9.5 -16, 10.00-16, 11.00-16, 12.4-16, 5.50-17, 6.00-18, 7.50-18, 8.00-18, 4.00-19, 6.00-19, 6.50-20, 7.50-20, 9.5-20, 11.2-20, 16/70- 20, 8.3-22, 9.5-22, 9.5-24, 11.2-24, 12.4/11-24, 12.4-24, 13.6-24, 14.9-24, 16.9-24, 16.5/85-24, 15.5/80-24, 13.6-26, 14.9-26, 18.4-26, 23.1-26, 12.4/11-28, 12.4-28, 16.9/14-28, 16.9-28, 18.4/15-28, 18.4-28, 16.9/14-30, 16.9-30, 18.4/15-30, 18.4-30, 23.1-30, 12.4-32, 14.9-34, 16.9/14-34, 16.9-34, 18.4/15-34, 18.4-34, 13.6-38, 14.9-38, 15.5-38, 16.9-38, 18.4/15-38, 18.4-38, 20.8-38, 24.5 -32, 23.1-26, 28L-26, 18.4-42

  ยางรถอุปกรณ์ภาคสนาม (Lawn & Garden Equipment)
  11x4.00-4, 4.00-4, 4.10/3.50-4, 11x4.00-5, 13x5.00-6, 13x6.50-6, 15x6.00-6, 16x6.50-8, 16x7.50-8, 18x6.50-8, 18x7.50-8, 18x8.50-8, 18x9.50-8, 20x10.00-8, 20x8.00-8, 4.80/4.00-8, 20x10.00-10, 23x10.50-12, 23x8.50-12, 23x9.50-12, 26x12-12

  ยางล้อรถเข็น (Wheel Barrow)
  4.00-6, 3.25/3.00-8, 3.50-8, 4.80/4.00-8

  ยางภาคสนาม (Implement Tire)
  2.50-4, 3.00-4, 4.10/3.50-4, 4.80/4.00-5, 4.10/3.50-5, 4.10/3.50-6

  ยางโกคาร์ท
  18x8.50-8,10.00x4.50-5,11.00x7.10-5,10.00x4.50-5

  ยางออฟโรด
  33x10.5-16, 36x12.5-16

  ยาง ATV ยางรถเอทีวี ยางรถวิบาก (All-Terrain Vehicle Tire, ATV Tire)
  16x8.00-7, 16x6.50-8, 20x7.00-8, 22x11.00-8, 22x11.00-9, 22.5x12.00-9, 25x12.00-9, 22x11-10, 24x11.00-10, 25x12.00-10, 23x8.00-11, 24x9.00-11, 24x10.00-11, 25x8.00-12, 25x9.00-12, 25x10.00-12, 26x10.00-12, 26x12.00-12, 27x9.50-12, 27x10.00-12, 27x12.00-12, 28x9.50-12, 28x10.00-12, 28x12.00-12

  ยางรถกอล์ฟ (Golf Tire)
  18x8.50-8, 205/50-10

  ยางรถโกคาร์ท (Go-Kart Tire)
  10x4.50-5, 11x6.00-5, 11x7.10-5, 36/100-5, 45/110-5, 60/110-5, 71/110-5, 45/100-5, 55/110-5, 75/110-5